Welkom op de website van de Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Op deze website treft u informatie aan over de werkwijze van de Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Het kan voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Op deze website kunt u lezen wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts/zorgverlener, een huisartsenpost, een gezondheidscentrum of een zorggroep in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van de provincies Gelderland en Utrecht. De klachtenregeling is opgezet op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ).

Deze wet legt aan de huisarts/zorginstelling de plicht op om ervoor te zorgen dat klachten behandeld worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Meestal is een huisarts/zorgverlener aangesloten bij een klachtenregeling in het gebied waar hij werkzaam is.

De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van klachten.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) brengt een aantal nieuwe verplichtingen op het gebied van het klachtrecht met zich mee. Zo dienen huisartsen zich, uiterlijk op 1 januari 2017 aanstaande, aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De LHV en InEen hebben de SKHZN verzocht om een landelijke geschilleninstantie voor de huisartsenzorg op te richten. De KNMP heeft zich hierbij aangesloten. Patiëntenfederatie Nederland ondersteunt het initiatief.

Op 13 oktober 2016 zijn door het  ministerie van VWS een tweetal erkenningen geschilleninstantie, ten behoeve van de huisartsenzorg en de openbare apotheken, aan de SKHZN (SKGE in oprichting) verleend. 

Inmiddels heeft de SKHZN zich door middel van een statutenwijziging, op 4 november 2016 jongstleden, omgevormd tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Nadere informatie kunt u vinden op de website van SKGE.