Welkom op de website van de Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Op deze website treft u informatie aan over de werkwijze van de Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Het kan voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Op deze website kunt u lezen wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts/zorgverlener, een huisartsenpost, een gezondheidscentrum of een zorggroep in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van de provincies Gelderland en Utrecht. De klachtenregeling is opgezet op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ).

Deze wet legt aan de huisarts/zorginstelling de plicht op om ervoor te zorgen dat klachten behandeld worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Meestal is een huisarts/zorgverlener aangesloten bij een klachtenregeling in het gebied waar hij werkzaam is.

De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van klachten.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet brengt, onder andere, een aantal veranderingen op het gebied van het klachtrecht met zich mee. Met inachtneming van de in de Wkkgz opgenomen overgangstermijn komt op uiterlijk 1 januari 2017 de verplichting voor een huisarts om zich aan te sluiten bij een klachtencommissie te vervallen. De Wkkgz brengt een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee. Nadere informatie hierover kunt u vinden op deze website, onder het kopje "Huisartsen/zorgaanbieders."